Бидний Эрхэм зорилго

Бид аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн авто тээврийн худалдаа, үйлчилгээг тав тухтай, найрсаг, шуурхай,мэргэжлийн төвшинд үзүүлнэ.  

Бидний Алсын хараа

Авто тээврийн салбартаа төрөлжиж,худалдаа, үйлчилгээг цогц хэлбэрээр үзүүлдэг Үндэсний тэргүүлэгч байгууллага болох

БИД ТАНТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХДАА ҮРГЭЛЖ ТААТАЙ БАЙХ БОЛНО

Бидэнтэй хамтран ажиллах шалгаан

Байнгын сайжруулалт,
Идэвх санаачлага,
Бизнесийн ёс зүй,
ЭМААБО-д ээлтэй үйл ажиллагаа,
Найрсаг, шуурхай, мэргэжлийн түвшинд үйлчилнэ.

Бидний Үнэт зүйлс

Харилцагч, үйлчлүүлэгч

Баг, хамт олон

Байнгын сайжруулалт

Идэвх санаачлага

Бизнесийн ёс зүй

Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд,

байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа

Манай үйлчилгээ

“Ханбогд Хурд’’ ХХК нь зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээ, аж ахуйн авто тээврийн үйлчилгээ, тусгай үйлчилгээ, авто засвар үйлчилгээ, хүний нөөцийн сургалт болон гэрээт үйлчилгээ зэрэг олон талт үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.