Нийгмийн хариуцлага

Б.Дашнямын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг ивээн тэтгэлээ

“Ханбогд Хурд’’ ХХК оюуны хөрөнгө оруулалтыг дэмжин ажилладаг ба үүнийхээ хүрээнд сурлагын голч оноогоороо сайн суралцаж байгаа Ханбогд сумын оюутан Б.Дашнямын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг ивээн тэтгэлээ.