Мэдээ мэдээлэл

Хүүхэдүүдэд бэлэг гардуулан өглөө

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2017 оны 06 сарын 01-нд заалшгүй дэмжлэг шаардлагатай 20 хүүхэдүүдэд бэлэг гардуулан өглөө. Цаашид  жил бүр  эх үрсийн баяраар бэлэг гардуулан өгч байх мөн бусад шаардлагатай зүйлээр тусалж, дэмжиж  байхаар боллоо