AREND КOK

“Ханбогд Хурд” компани нь 2013 оноос эхлэн 4 жилийн хугацаанд “Оюу Толгой” компанитай зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж ирсэн.
Энэ компани нь орон нутгийн жижиг компани гэхэд ОУ-ын аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам стандартыг, цаг алдалгүй хурдан хугацаанд судалж, маш сайн хэрэгжүүлж, сайжруулан ажиллаж байгаа манай шилдэг ханган нийлүүлэгч компани юм.
Энэ компани нь ажил гүйцэтгэж байгаа хугацаандаа алдаа дутагдлаа байнга засан сайжруулж, аюул осол гаргалгүй, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байгаад нь бидний зүгээс их баяртай байдаг.
Цаашид “Ханбогд Хурд” компанитай удаан хугацаанд хамтран ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байгаа.