Бидний тухай

Амжилтын хуудас

2013 он

12 дугаар сарын “Оюу Толгой” ХХК-ийн “ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2014 он

“Оюу Толгой” ХХК-ийн шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах “Эрдэнийн говь-2014”  ёслолын үйл ажиллагаа - “ХАНБОГДЫН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2015 он

Монгол Улс Засгийн Газар, Сангийн Яам, Монгол Улсын Татварын Ерөнхий Газар-аас ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ-өөр шалгарч, Монголын Татварын албаны дээд шагнал “Хөх дэвтэр” цом, батламж

2015 он

“Оюу Толгой” ХХК-ийн шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах “Эрдэнийн говь-2015” ёслолын үйл ажиллагаа “ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”