Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Гэрээт үйлчилгээ

Манай байгууллагаас “Оюу Толгой” ХХК-ийн төв агуулахад өргөх техникийн болон C,Е ангилалтай, тусгай үнэмлэхтэй, туршлагатай жолооч, туслах ажилтнуудаар ханган ажилладаг.
Мөн бид “Оюу Толгой” ХХК-н далд уурхайн компани, мөн бусад ханган нийлүүлэгч компанид зорчигч тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна.