Мэдээ мэдээлэл

“ЖАВХЛАНТ ГОВЬ” ХХК-н зохион байгуулсан сагсан бөмбөг болон гар бөмбөгийн тэмцээн

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд:

1-р байр “Ханбогд Хурд”ХХК

2-р байр “Ханбогд Хурд” ХХК

3-р байр “Жавхлант Говь” ХХК

Гар бөмбөгийн тэмцээнд:

1-р байр “Жавхлант Говь” ХХК

2-р байр “Ханбогд Хурд” ХХК

3-р байр “Ханбогд Хурд” ХХК