Нийгмийн хариуцлага

“Монгол тэмээ 999” 1000 тэмээний уралдаан

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд зохион байгуулагдсан “Гиннес”-ийн дээд амжилтад бүртгүүлэх зорилготой “Монгол тэмээ 999” 1000 тэмээний уралдаанд оролцох Ханбогд сумын тамирчдын зардлыг ивээн тэтгэв.