Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

“Ханбогд Хурд” ХХК нь 200 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж, хууль тогтоомжоо шударгаар сахиж, улс орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулан ААНОАТ, НӨАТ, ХХОАТ, НДШ-ийг хуулийн хугацаанд нь төлж нийгмийн хариуцлагаа биелүүлж ажилладаг.

Бид “Нийгмийн оролцоог хангах, дээшлүүлэх” бодлогын хүрээнд:

Орон нутгийн ААН, иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор:

  • Хүний нөөцийнхөө 85 хүртэлх хувийг орон нутгийн ажилтнуудаар бүрдүүлсэн
  • Үйлчилгээний машин техникүүдийг 40 хүртэлх хувийг орон нутгийн ААН, иргэдийн оролцоотой бүрдүүлэх бодлогыг барин ажилладаг.
  • Мөн ажилтнуудын хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг Ханбогд сумын оёдлын компанид захиалан үйл ажиллагааг нь дэмжин ажилладаг.

Цаашид бид орон нутгийн иргэдээ дэмжих, ажлын байраар хангах бодлогоо хэрэгжүүлж, илүү олон ажлын байрыг бий болгохыг зорин ажиллаж байна.