Хүний нөөц

Сонгон шалгаруулалт, үе шат

  • Анкет бичиж илгээх
  • Эхний шатны ярилцлага авах / жолооч нараас жолооны шалгалт авах/
  • Мэргэжлийн /дэлгэрэнгүй/ ярилцлага авах
  • Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах.
  • Сайтын жолооны шалгалтанд орох
  • Шийдвэр гаргах