Хүний нөөц

Сургалт хөгжил

Манай хамт олон, хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн хэрэгцээг онцлон анхаарч “Оюу толгой” ХХК, “Хан голомт” консалтинг, “Бэрс партнерс” ХХН, Ханбогд сумын сум дундын эмнэлэг, даатгалын компани болон банкуудтай хамтран сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж ирсэн. Мөн өөрийн туршлагатай мэргэжилтнүүд болон материаллаг бааз дээрээ тулгуурлан жолооч нараа дадлагажуулах, ур чадварыг нь дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн сургалтыг системтэйгээр зохион байгуулдаг.