Мэдээ мэдээлэл

Талархлын бичиг

"Оюу Толгой" компанийн тэргүүлэх 5 зорилтыг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцож, Аюулгүй Ажиллагааны сайжруулалт, санаачлага гаргасныг үнэлж Оюу Толгой компанийн тээврийн хэлтсээс 2017 оны 8 дугаар сарын шилдэг компаниар шалгаруулан "Талархлын бичиг"-ээр шагнав.