Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Тээврийн үйлчилгээ

Ачаа тээвэр

Бид ачаа тээврийн үйлчилгээг том оврын ачааны авто машинаар дотоодын болон БНХАУ-ын ААН байгууллагуудын бараа, материал, тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Зорчигч тээвэр

Бид “Оюу Толгой” ХХК-ийн бүх ажилтан, албан хаагчдыг том, дунд, жижиг оврын автобус, суудлын тэргээр “Оюу Толгой” сайт дотор болон “Ханбогд сум”, “Хан бумбат” нисэх онгоцны буудал, “Цагаан хад”, “Даланзадгад сум”, “Манлай сум”, “Баян-Овоо сум”, “Гүний усны хоолой” зэрэг чиглэлүүд болон захиалгат зорчигч тээврийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Аж ахуйн авто тээврийн үйлчилгээ

Оюу Толгой” сайт доторх Camp-ийн үйлчилгээнд зориулж дунд оврын Vacuum truck машинуудаар тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Тусгай үйлчилгээ

SOS эмнэлэгийн үйлчилгээнд тусгай тоноглолтой тээврийн хэрэгслүүдээр үйлчилдэг.