Бидний тухай

Удирдах бүрэлдэхүүн

Ч.Энхмаа

Гүйцэтгэх захирал

С.Баттүвшин

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Ж.Оюунболд

Хуулийн зөвлөх

Ц.Азбаяр

Менежментийн зөвлөх

М.Дагвасүрэн

Авто инженер

Н.Алтанчимэг

Нягтлан бодогч

Б.Цэндмаа

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан

Д.Доржжигжид

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

Ц.Чинбат

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

Э.Сэржмядаг

Хүний нөөцийн ажилтан