Нийгмийн хариуцлага

Ханбогд сум дундын 50 ортой хүн эмнэлэгийн нээлт

2015 онд ашиглалтанд орсон Ханбогд сум дундын 50 ортой хүн эмнэлэгийн нээлтээр 1 сая төгрөг хандивлав.