Мэдээ мэдээлэл

Эрдэнийн Говь 2015

“Эрдэнийн Говь 2015” шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах ёслолын арга хэмжээ Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд зохиогдсон. Манай компани нь орон нутгийн шилдэг компаниар шалгарч “Өмнөговь аймгийн ханган нийлүүлэгч” өргөмжлөл, цомоор шагнагдсан.