Мэдээ мэдээлэл

Өмнөговь аймгийн 50 аж, ахуй нэгжийн нэг болов

2016 онд "Ханбогд Хурд" ХХК нь Өмнөговийн бүтээн байгуулалтын корпорацид нэгдэн "Өмнөговь аймгийн 50 аж, ахуй нэгж байгууллага"-ын нэг боллоо.