Нийгмийн хариуцлага

21-р цэцэрлэгээс зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудыг ивээн тэтгэв

2015-2016 онуудад Ханбогд сумын Ерөнхий боловсролын сургууль болон 21-р цэцэрлэгээс зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудыг ивээн тэтгэв.