Хамтын хүч бидний амжилт

Бидний
тухай

“Ханбогд хурд’’ ХХК нь 2012 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2013 оноос “Оюу толгой” ХХК-тай хамтран ажиллаж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар “Оюу толгой”…

Осол зөрчилгүй ажилласан хүн/цаг
0
Ажилтан
0
Тээврийн хэрэгсэл
0
Туршлага
0

Харилцагч байгууллагууд