Тусгай үйлчилгээ

“Оюу толгой” ХХК-ийн далд уурхайн агуулахад Forklift, Telehandler, Crane зэрэг тусгай тоног төхөөрөмжөөр ачаа, барааг буулгах, зөөх, хураах, зэрэг үйлчилгээг тус, тус үзүүлж байна