Мэдээ мэдээлэл

Эрдэнийн Говь 2014

“Эрдэнийн Говь 2014” шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах ёслолын арга хэмжээ Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан ба манай компани нь орон нутгийн шилдэг компаниар шалгарч “Ханбогдын ханган нийлүүлэгч” өргөмжлөл, цомоор шагнагдсан.