Бидний амжилт

2013 он

“Оюу толгой” ХХК-ийн 2013 оны 12-р сарын “ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2014 он

“Оюу толгой” ХХК-ийн шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах “Эрдэнийн говь-2014” ёслолын үйл ажиллагаанаас “ХАНБОГДЫН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2015 он

“Оюу толгой” ХХК-ийн шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах “Эрдэнийн говь-2015“ ёслолын үйл ажиллагаанаас “ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2015 он

Монгол Улс Засгийн Газар, Сангийн Яам, Монгол Улсын Татварын Ерөнхий газраас “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-өөр шалгарч, Монголын Татварын албаны дээд шагнал “Хөх дэвтэр” цом, батламж

2018 он

“Оюу толгой” ХХК-н уурхайн цогцолборын дэд бүтэц, үйлчилгээний хэлтсээс “Оюу толгой” сайтын зорчигч тээврийн үйлчилгээг тэргүүлэх үзүүлэлттэйгээр гарамгай сайн гүйцэтгэж, 3 сая хүн/цаг аюул осолгүй ажилласан” үнэлгээг авсан ба аюулгүй ажиллагааны соёлыг хэвшүүлсэн үлгэр жишээ хамт олноор шалгарсан.

2018 он

Өмнөговь аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж ажиллагсдынхаа нийгмийн баталгааг хангах, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан амжилт, нийгмийн хариуцлагыг үнэлж” 2018 оны “ШИЛДЭГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛ ТӨЛӨГЧ БАЙГУУЛЛАГА”

2019 он

Монгол Улс Засгийн Газар, Сангийн Яам, Монгол Улсын Татварын Ерөнхий газраас “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-өөр шалгарч, Монголын Татварын албаны дээд шагнал цом, батламж

2020 он

Монгол Улс Засгийн Газар, Сангийн Яам, Монгол Улсын Татварын Ерөнхий газраас “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ”-өөр шалгарч, Монголын Татварын албаны дээд шагнал цом, батламж

2021 он

Монголын Татварын албанаас Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан татвар төлөх үүргээ ёсчлон биелүүлж 1,8 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн ТАЛАРХАЛ

2021 он

Ханбогд сумын “ШИЛДЭГ АЖ АХУЙ НЭГЖ”-ээр шалгарсан.

2022 он

“Оюу толгой” ХХК-ийн шилдэг ханган нийлүүлэгч шалгаруулах “Эрдэнийн говь-2022“ ёслолын үйл ажиллагаанаас “ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ”

2022 он

Монголын Татварын албанаас “ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ХАМГИЙН ИХ ТАТВАР ТӨЛСӨН 10 КОМПАНИЙ НЭГ” 2.1 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн