Эрхэм зорилго

Авто тээврийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлнэ.

Үнэт зүйлс

Мэргэшсэн өндөр чадавх

Өөрийгөө болон бусдыг байнга хөгжүүлдэг, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай байх

Үнэнч шударга зарчим

Хууль журмыг алхам тутамдаа дээдэлдэг, аливаад үнэнч шударга хандах

Санал санаачилга

Хөгжүүлэх, сайжруулах, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шийдэл, санал санаачилгыг байнга гаргах

Харилцагч байгууллага

Бизнесийн ёс зүйг чандлан сахиж, бизнесийн оновчтой шийдлийг тодорхойлдог элэгсэг, хурдтай, найдвартай байх

Тогтвортой хөгжил

Нийгэм болон байгаль орчинд ээлтэй байхыг эрхэмлэдэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд хангаж ажиллах

Багийн сэтгэлгээ

Харилцан итгэлцэл, хүндлэл, эерэг дулаан харьцааг буй болгон хамт олонтойгоо үр дүнтэй хамтран ажиллах

Алсын хараа

Авто тээврийн үйлчилгээг дэлхийн түвшинд хүргэнэ. 

Бодлого

Хөгжил ба сайжруулалт

Хөгжил ба сайжруулалт

Монгол улс болон орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах үүднээс шилдэг техник, технологийг нэвтрүүлж ажиллана

Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

Харилцагч, хэрэглэгчийн шаардлага, хүлээлтийг давуулан биелүүлж, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд ямагт тэмүүлнэ

Аюулгүй ажиллагаа

Аюулгүй ажиллагаа

Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчныг дээдэлнэ

Мэргэшсэн боловсон хүчин

Мэргэшсэн боловсон хүчин

Чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэн, хөгжүүлж, мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэн ажиллуулна

Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

Үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд ээлтэй арга, техник, технологийг нэвтрүүлэхийг зорьж, шинэ санал, санаачилгыг дэмжиж ажиллана

Танилцуулга

“Ханбогд хурд’’ ХХК нь 2012 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2013 оноос “Оюу толгой” ХХК-тай хамтран ажиллаж эхэлсэн.

Өнөөдрийн байдлаар “Оюу толгой” ХХК- ийн тээврийн хэлтэс, далд уурхайн хэлтэс, далд уурхайн агуулах, Улаанбаатар хот дахь тээврийн хэлтэс, гэрээт ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад зорчигч болон операторын тусгай үйлчилгээ, хүний нөөцийн менежментийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Ханбогд суманд “дугуй засвар”, “авто засварын төв” буюу бүх төрлийн жижиг автомашин засварлах засварын төв барьж, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглон үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Бид бүхий л үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахын зэрэгцээ: ЭМААБО-ын оновчтой менежментийг хэрэгжүүлж, нийт ажилтны сургалт хөгжилд системтэйгээр хөрөнгө оруулж, үйл ажиллагаагаа тогтвортой хөгжүүлэх, ажлын байрыг олноор бий болгож, улмаар орон нутгийнхаа хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах нь бидний эрхэм үүрэг билээ.

Ажилтан
0
Тээврийн хэрэгсэл
0
Харилцагч
байгууллага
0