Гэрээт үйлчилгээ

“Оюу толгой” ХХК-ийн гэрээт ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад зорчигч тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна