ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН.

Түгээх

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын Ханбогд сум дахь гал түймэр унтраах аврах 66 дугаар ангитай хамтран “Ханбогд хурд ХХК галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгох сургалт амжилттай зохион байгуулагдсан.