3 төрөлт спортын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа

Түгээх

Хүний нөөцийн ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан нийт ажилчдыг хамарсан 3 төрөлт спортын арга хэмжээ 2023.10.14-ний өдөр “Ханбогд сум”-нд амжилттай зохион байгуулагдсан.