2016 – 2017

Түгээх

Сурлага, авъяас чадвараараа тэргүүлсэн шилдэг оюутан Б.Дашнямд сургалтын төлбөрийг олголоо. (2016 он)

 

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай хамтран жил бүр уламжлал болгон Эх үрсийн баяраар зайлшгүй дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдэд бэлэг гардуулан өгдөг. (2017 оноос хойш)

“Оюу толгой” ХХК-тай хамтран Ханбогд сумын төв Галба талбайд 250 гаруй мод, Баян багын Ухаа загд 200 гаруй модыг тарьж суулгалаа. (2017 оноос хойш)

Бусад мэдээлэл